Információ
Az önnek megfelelő klímaberendezés kiválasztásában segítség lehet a helyiség légköbméterére meghatározott készülék ajánlásunk. Amennyiben bizonytalan, kérje ki szerelője tanácsát, véleményét a helyes teljesítmény meghatározásához.
További linkek
Klímák Bitcoin-ért
Panasonic klíma
Toshiba klíma
Samsung klíma
Fujitsu klíma
Mobil-klíma
Inverteres klíma
LG klíma
Air Exchanger

Hitachi RAS 35 JX5
Levegöcserélös

285000 Ft
- kedvezmény

Mai látogatók:
Összes látogató:
Egyedi látogatók:


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Tartalom

Jelen általános szerződési feltételek a Webmajmok Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.hitachi-klima.hu weboldalon az Üzemeltető és a weboldalon felkínált árut megrendelő személy (a továbbiakban: Ön ill. Vevő) (a továbbiakban a Szolgáltató és a Vevő együttes említése esetén: felek) között létrejött szerződés feltételeit tartalmazzák.

A Ptk. 205/A. § (1) bekezdése értelmében általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

A Szolgáltató tájékoztatja Önt, hogy érvényes megrendelést technikailag kizárólag olyan módon tud elküldeni a Szolgáltató részére, amennyiben jelen általános szerződési feltételeket elfogadja, így érvényesen elküldött megrendelés esetén Ön az általános szerződési feltételeket minden további jognyilatkozat nélkül elfogadja.

II. Szolgáltató

Név: Webmajmok Kft.
Székhely: 6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Aranyhomok u. 34.
Cégbírósági nyilvántartás: Bács-Kiskun Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 03-09-116122
Adószám: 14312720-2-03
Tel.: 20/24-99-777
E-mail: klima(@)webmajmok.hu


III. Szerződéskötés folyamata

A felek közötti szerződés a Vevő által leadott megrendelés, s annak a Szolgáltató által e-mail-ben történő visszaigazolása útján jön létre. A megrendelés a Vevő kezdeményezésére, a Szolgáltató fent megnevezett honlapjának Megrendelés menüpontja alatt található űrlap kitöltésével és a Szolgáltató részére való elküldésével történik. Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt, hogy elküldött megrendelése szerződéskötésre irányuló ajánlatnak minősül, amely a megrendelés elküldésétől számított 48 óráig köti a Vevőt, azaz ezen időtartam alatt a Szolgáltató e-mail útján megküldött egyoldalú nyilatkozatával a felek között a szerződés létrejön. Az űrlap kitöltését követően a rendszer a megrendelés elküldését csak akkor teszi lehetővé, ha a Vevő az általános szerződési feltételeket -a megfelelő rovatra történő kattintással- elfogadja.

A Vevő által elküldött megrendelést a Szolgáltató köteles 48 órán belül visszagazolni. Ezen kötelezettségének a Szolgáltató visszaigazoló e-mail küldése útján tesz eleget. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vevőt, hogy amennyiben a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül e-mail útján nem igazolja vissza a megrendelést, úgy a Vevőnek a megrendelésből fakadó ajánlati kötöttsége megszűnik, szerződési kötelezettsége alól mentesül. Jelen rendelkezés szempontjából érvényesnek az a visszaigazolás minősül, ha a visszaigazoló e-mail a 48 órán belül a Vevőhöz megérkezik. A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Vevőt, hogy amennyiben a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül e-mail útján a megrendelést a Szolgáltató visszaigazolja, úgy a felek között a szerződés érvényesen létrejön. A megrendelés és a visszaigazolás akkor minősül a Szolgáltatóhoz ill. a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vevőt arról, hogy jelen szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt azonban a Szolgáltató elektronikus tárolás útján iktatja, így az a Vevő számára hozzáférhetővé válik.

IV. A szerződés tárgya

A felek közötti szerződés a Szolgáltató www.hitachi-klima.hu honlapjának Klímák menüpontja alatt felsorolt és megjelölt klímaberendezések közül a Vevő által kiválasztott és megrendelt klímaberendezés (a továbbiakban: klímaberendezés vagy áru) adásvételére irányul.

Az adásvétel tárgyát képező klímaberendezés lényeges tulajdonságai -a modell típusa, hűtés- ill. fűtésteljesítménye, inverterrel való ellátottsága, hivatalos listaára, az érvényesíthető esetleges árkedvezmények, a fizetendő vételár, zajszint, energia-besorolás, hasznos energia-ráta, stb.- a modellt ábrázoló fényképpel együtt a fenti menüpont alatt kerülnek feltüntetésre.

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vevőt, hogy Katalógusok menüpont alatt a honlap felhasználói számára elérhető(k) a klímaberendezések gyártójának hivatalos katalógusa(i), a katalógus adatai ill. a Klímák menüpont alatt megadott műszaki adatok, információk közötti esetleges eltérések esetén a hivatalos katalógusban feltüntetettek az irányadóak.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt arról is, hogy a klímaberendezések tulajdonságaira vonatkozóan a fentieken túlmenően is a Vevő e-mail útján történő megkeresésére ill. telefonon tájékoztatást nyújt. A Szolgáltatónak ugyanakkor a klímaberendezés használati helyének ismerete hiányában nem áll módjában tájékoztatást nyújtani arra vonatkozóan, hogy a Vevő által kiválasztott klímaberendezés a használati helyhez megfelelő ill. elégséges-e. Utóbbi tájékoztatás kifejezetten a használat helyszínének -a megtekintését követő- ismerete birtokában lehetséges, így erre vonatkozóan a Szolgáltató javasolja klímaszerelő szakember véleményét kikérni.

V. Vételár, kedvezmények, szállítási díj, egyéb költségek

A szerződés tárgyát képező klímaberendezés vételára -további, alább részletezett kedvezmények hiányában- a hivatalos bruttó vételár.

A hivatalos bruttó vételárat csökkentő lehetséges kedvezmények: ún. visszatérítés ill. ún. kedvezmény. Az ún. visszatérítés összege az áramszolgáltató által a klímaberendezés típusához/teljesítményéhez kötött, a Szolgáltató részére közvetlenül megfizetett összeg, amely a Szolgáltató által kibocsátott számlában a Vevő javára jóváírásra kerül, így annak összege a hivatalos bruttó vételárat csökkenti. Az ún. kedvezmény a Szolgáltató részére beszállító cég akciójának keretein belül történő árcsökkentés, amelynek összege a hivatalos bruttó vételárat csökkenti. A Vevő által fizetendő vételár a hivatalos bruttó vételárnak az esetleges visszatérítéssel és kedvezménnyel csökkentett összege.

A Szolgáltató egyes klímaberendezések megvásárlása esetén -minden további díj vagy költség felszámítása nélkül- ajándékutalványt ad a Vevő részére. Az ajándékutalvány -a Vevő választása és a pillanatnyilag rendelkezésre álló készlet alapján- a TESCO vagy Baumax áruházakban, vagy a MOL-benzinkutaknál vásárolható le. A Vevő dönthet úgy is, hogy az ajándékutalvány névértékének megfelelő összeggel a hivatalos bruttó vételár kerüljön csökkentésre. Amennyiben a Vevő az ajándékutalvány névértékének beszámítását kéri, úgy ezen igényét a megrendelés leadásakor, a kitöltendő űrlap "Megjegyzés" rovatában szíveskedjék feltüntetni. Utólagos beszámítási igény teljesítésére a Szolgáltató nem köteles, ebben az esetben az ajándékutalvány kerül megküldésre ill. személyes átvétel esetén átadásra.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által megadott ún. akciós árak a készlet erejéig érvényesek.VI. Áruátvétel, szállítás

A Vevő az általa megrendelt árut -a megrendelés során történő választása szerint- személyesen veheti át a Szolgáltató 6000 Kecskemét, Irinyi u. 35. sz. alatti telephelyén lévő raktárában (a továbbiakban: "személyes átvétel").

A Szolgáltató a megrendelés e-mailben történő visszaigazolását követően a Vevő által megadott telefonszámon felveszi a kapcsolatot a Vevővel a személyes átvétel ill. házhozszállítás időpontjának egyeztetése céljából. Az áru átadás-átvételére így a felek által előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut a megrendelés visszaigazolásától számított 30 napon belül házhozszállítja vagy az áru átvétel céljából a fentebb megjelölt telephelyen rendelkezésre áll. Felek rögzítik, hogy a fenti határidőben történő szállítást akadályozó ill. késleltető, elháríthatatlan, külső ok/körülmény (pl. hatósági engedélyek változása, importőr késedelme, üzemzavar, stb.) esetén a 30 napos határidő meghosszabbodhat, a Szolgáltató köteles azonban ezt a teljesítést akadályozó ill. késleltető okot/körülményt annak felmerülését követően a Vevővel haladéktalanul közölni.

Házhozszállítás esetén az áru szállítása a Szolgáltató által megbízott futárszolgálat útján történik. A futárszolgálat a Vevő részére az előzetesen egyeztetett időpontban szállítja ki az árut. Amennyiben ebben az időpontban a Vevő az árut bármilyen okból átvenni nem tudja, úgy a szállítás megkísérléséről értesítést hagy hátra a Vevő postaládájában vagy a Vevő megadott telefonszámán egyezteti a kiszállítás ismételt megkísérlésének időpontját.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt, hogy a futárszolgálat a beltéri ill. kültéri egységet külön szállítási egységként kezeli, így adott esetben azokat eltérő időpontban szállítja.

Vevő az áru átvételére kizárólag a vételár ill. az esetleges szállítási díj megfizetését követően jogosult.

Felek rögzítik, hogy Vevő mind a személyes átvétel, mind pedig házhozszállítás esetén az átvételt követően haladéktalanul köteles az átvett csomag tartalmát, az áru sértetlenségét, a számla ill. egyéb kísérőokmányok helyességét ellenőrizni. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vevőt, hogy az átvett csomagnak a következőket kell tartalmaznia: beltéri egység, távirányító (a beltéri egység dobozában csomagolva), kültéri egység, ún. kísérő okmányok (jótállási jegy, számla, kezelési útmutató). Az átvételt követően a Vevő írásban igazolja az áru hiánytalan átvételét ill. az áru sértetlenségét.

Amennyiben a Vevő az átvételkor az árun hiányosságot vagy sérülést észlel, személyes átvétel esetén azt köteles haladéktalanul jelezni a Szolgáltató jelenlévő alkalmazottjának ill. az érdekében eljáró más személynek, s jogosult az átvételt megtagadni. Házhozszállítás esetén a Vevő a hiányos vagy sérült csomagot jogosult külön díj vagy költség megfizetése nélkül a Szolgáltató részére a futárszolgálattal visszaküldeni.

VII. Szavatosság, jótállás

A Szolgáltató a szerződés tárgyát képező klímaberendezés hibájáért, a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (ún. kellékszavatosság). Szavatossági igényét a Ptk. 685. § d) pontja értelmében fogyasztónak minősülő Vevő (azaz: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy) a teljesítés időpontjától számított 2 éves elévülési határidőn belül érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben. Fogyasztónak nem minősülő Vevő esetében a szavatossági igény elévülési határideje 6 hónap. A Vevő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb határidőn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. A Vevő megalapozott igény esetén a Ptk. által biztosított szavatossági igénnyel élhet -kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás, kártérítés- a jogszabály által meghatározott sorrendben és feltételekkel.

A Szolgáltató a fogyasztói szerződés keretein belül értékesített klímaberendezés vonatkozásában az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet alapján jótállásra köteles. A jótállás időtartama 1 év, mely időtartam a szerződés tárgyát képező klímaberendezésnek a Vevő részére történő átadásával kezdődik. A jótállási időtartam az esetleges kijavítás idejével meghosszabbodik. A klímaberendezés vagy főalkatrészének cseréje esetén a jótállás időtartama a kicserélt klímaberendezés ill. alkatrész tekintetében újrakezdődik.

A Szolgáltató a Vevő részére az adásvétel tárgyát képező klímaberendezéssel együtt az ún. jótállási jegyet is köteles átadni, mely a vásárolt termék dobozának külsejére kerül felragasztásra. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető, ugyanakkor a szerződés megkötését és a vételár megfizetését Vevő az eredeti számla egyik példányával tudja igazolni.

A Szolgáltató által forgalmazott valamennyi klímaberendezés magyarországi importőröktől származik, a Vevő a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett bármelyik forgalmazónál/szervíznél érvényesítheti.

Jótállási igény nem érvényesíthető: rendeltetésellenes használat, átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen beszerelés ill. kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén. A rendeltetésszerű használat módját a jótállási jeggyel együtt a Vevő részére átadott, magyar nyelvű kezelési útmutató tartalmazza.

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vevőt, hogy elveszett jótállási jegyet csak kivételes esetben áll módjában pótolni. A jótállási jegyen történő bármilyen utólagos javítás, törlés vagy átírás, továbbá nem valóságos adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Az adásvétel tárgyát képező klímaberendezés meghibásodása esetén a Vevő az észlelt hibát a körülmények által lehetővé tett legrövidebb határidőn belül köteles a Szolgáltatóval közölni. A kijavítást a jótállási jegyen feltüntetett szerelő végezheti a hiba helyszínén, más szerelő igénybevétele a Szolgáltató jótállási kötelezettségének megszűnését vonja maga után. A javítást végző személynek a hiba jelenségét, hibás alkatrész nevét, számát, a készülék típusát a jótállási jegyen fel kell tüntetnie. A Vevő köteles a jótállási jegyet a Szolgáltató részére megküldeni, a javítás befejezése után a Szolgáltató a jótállási jegyet a Vevő részére visszaküldi. A Szolgáltató fentieken túl a jogszabály által biztosított határidőn belül biztosítja a Vevő részére az alkatrészellátást.

VIII. Elállási jog

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vevőt, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a jelen szerződés vonatkozásában elállási jog illeti meg. A Fogyasztó elállási jogát az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül, egyoldalú, indokolás nélküli, a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozatával gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozat a jelen szerződést felbontja.

Érvényes elállási nyilatkozat esetén a nyilatkozatnak a Szolgáltatóhoz történő megérkezését követően a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles visszatéríteni a Vevő által az áru ellenértékeként kifizetett összeget.

A jogszabályi rendelkezések értelmében érvényes elállás esetén a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, továbbá a Szolgáltató követelheti a Vevőtől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kára megtérítését.

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vevőt, hogy elállási nyilatkozatát a Szolgáltató e-mail-címére (link) küldheti meg.

IX. Tájékoztatási kötelezettség

A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján a szolgáltatót terhelő tájékoztatási kötelezettség körében a Szolgáltató jelen szerződés keretein belül ill. ezen honlapon tájékoztatást nyújt a Vevő részére többek között a Szolgáltató cégnevéről, székhelyéről, a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételi számáról, adószámáról és telefonszámáról, továbbá képviselőjének nevéről;
a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól;
az ellenszolgáltatásról, beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettséget is;
szükség szerint a szállítás költségéről;
a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;
az elállás jogáról;
az ajánlati kötöttség idejéről;
a Szolgáltató elérhetőségeiről.


X. Irányadó nyelv, jog, bírósági illetékesség

Jelen szerződési feltételek, ill. az ezek alapján létrejövő szerződés nyelve -függetlenül a felek közötti esetleges egyéb kommunikáció, elektronikus levelezés nyelvétől- a magyar.

Jelen szerződési feltételek, ill. az ezek alapján létrejövő szerződés vonatkozásában a Magyar Köztársaság joga az irányadó. A felek közötti jogviszony vonatkozásában ezen belül -többek között- az alábbi jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni:
- a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény;
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
- a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet;
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
- az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet;
- a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. GKM rendelet;
- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.


Felek a jelen szerződéssel összefüggésben felmerülő jogvitákat igyekeznek békés úton rendezni, ennek sikertelensége esetén alávetik magukat -értékhatártól függően- a Kecskeméti Városi Bíróság ill. a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

XI. Adatvédelem

A Vevő személyes adataival történő visszaélés megelőzése érdekében a megadott adatok kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik a Szolgáltató által közzétett Adatvédelmi nyilatkozat szerint.

XII. Vegyes rendelkezések

Jelen általános szerződési feltételek alapján létrejött szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége (részbeni érvénytelenség) esetén az egész szerződés csak akkor dől meg, ha azt a felek az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Ugyanakkor amennyiben a Vevő a Ptk. 685. § d) pontja alapján fogyasztónak minősül, úgy a létrejött szerződés részbeni érvénytelenség esetén is csak akkor dől meg, ha a szerződés az érvénytelen rész nélkül nem teljesíthető.

Jelen általános szerződési feltételeket a Szolgáltató egyoldalúan jogosult módosítani, az egyes módosítások előtt a megelőző állapotot archiválja és eltárolja. Az általános szerződési feltételek módosítása kizárólag a módosításnak a Szolgáltató www.hitachi-klima.hu honlapján történő közzétételét követően leadott megrendelések alapján létrejött szerződések vonatkozásában érvényesek.Menü
Megrendelés
Garancia
Visszatérités
Kapcsolat
Föoldal
Egyéb lehetöség
Utánvétes vásárlási lehetőség
Fix fordulatú
(on-off) klímák
Levélirás
Email irás logo
E-mail irása
Ajánlat
Hitachi RAS 25 FH6 200000 Ft
- kedvezmény
Ajánlat
Hitachi RAS 25 YH6 175080 Ft
- kedvezmény
Ajánlat
Hitachi RAS 25 WX8 barna 225000 Ft
- kedvezmény
Ajánlat
Hitachi RAS 35 WX8 ezüst 268750 Ft
- kedvezmény
Ajánlat
Hitachi RAS 35 FX8 barna 562560 Ft
- kedvezmény
FJS Webfabrika 2008

Adatvédelmi nyilatkozat    Általános szerződési feltételek

Valid XHTML 1.0 Transitional